Brannsikring

Trygt og godt

Safebuilt skal alltid opptre ryddig og korrekt i forhold til våre kunder, alt arbeid dokumenteres i henhold til krav.
Vi har kunnskap, bransjeerfaring og evnen til å jobbe mot gode og riktige løsninger for å ivareta våre kunder.
Våre medarbeidere er engasjerte, kunnskapsrike og skal yte sitt beste til enhver tid.
Vårt mål er å redde liv, verdier og være en positiv bidragsyter til samfunnet

Vi skal redde liv og sikre verdier mot brann

Passiv brannsikring

Bærekraftige løsninger for branntetting, stålisolering, brannmaling, fuging, montering av branndører, branngardiner, nødsentraler, etterkontroll av slokkeutstyr mm.

Hva er Passiv Brannsikring?

Selv med gode rutiner er det ikke mulig å forhindre alle branner. Det kan derfor være nødvendig med tiltak som forhindrer at branner utvikler seg og sprer seg. Spredning av brann kan forhindres ved passive tiltak (bygningstiltak), som for eksempel: 
- brannvegger
- branndører 
- tetting under kledning
- branntetting av rørgjennomføringer
- brannsikre lufteventiler

Fokuser på det du er best til

Safebuilt bygger på en solid grunnmur med en klar strategi og tydelige mål, med etablerte kunderelasjoner og stort nettverk innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi er eneste aktør i bransjen med reell satsing på tunnel-markedet. Safebuilt er stolte av å dyrke et arbeidsmiljø som drives av:
- Innovasjon
- Kompetanseutvikling
- Påvirkningsmuligheter
- Faglig sterke kollegaer

Svein Ove Brekke

Daglig leder
90 03 15 88
svein.ove@safebuilt.no

Martin Pettersen

Formann
98 11 62 07
martin@safebuilt.no

SAFEbuilt ønsker å framstå som en samarbeidspartner og rådgiver utover den tradisjonelle rollen som materialleverandør. Dette ønsker vi å synliggjøre gjennom å tilby følgende elementer som en del av vår totalpakke.

Vi vil tilby en komplett portefølje av tunnelsikrings produkter til: Fuging, Branntetting og rådgivning.
Delta som en aktiv støttespiller og rådgiver for entreprenøren i grensesnittet mot byggherre, rådgivere og underentreprenører.
Aktivt promotere innovasjon og alternative metoder og produkter som kan sikre en optimal tunnel løsning for byggherren for å sikre fremdrift og lønnsomhet ved prosjektet

Safebuilt AS
Gotaasalleen 7
2050 Jessheim
Tlf: 99 33 20 50
E-post: post@safebuilt.no
Org.nr: 920 926 312
Designet & utviklet av Hvavo AS© Safebuilt AS Org.nr: 920 926 312